Kontakty / Contacts

Cyber Security

Funkční řešení kybernetické bezpečnosti je vzhledem k neustále se měnícímu prostředí informačních a komunikačních technologií spíše procesem, nežli cílovým stavem. Dostatečnou pozornost je potřeba věnovat nejen konfiguraci a monitoringu, ale mj. také průběžnému vzdělávání veškerých uživatelů.
Disponujeme zkušenostmi z oblasti firemního i individuálního zabezpečení jednotlivých zařízení, komunikace i celkové infrastruktury. Analyzujeme váš současný stav, identifikujeme zranitelná místa, navrhneme implementaci účinných a dostupných opatření a proškolíme a otestujeme uživatele.

Soulad s legislativou a normami

Analyzujeme váš současný stav plnění povinností, provedeme audit systému, navrhneme potřebná opatření a naše řešení implementujeme. Vypracujeme průvodní dokumentaci a zhodnotíme účinnosti implementovaných opatření.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Normy řady ISO/IEC 27000
Zákon o kybernetické bezpečnosti

Penetrační a (D)DoS testy

Prověříme  vaše bezpečnostní mechanismy pomocí simulací útoků na síťovou infrastrukturu, její část, nebo konkrétní webovou či mobilní aplikaci.

Analýza rizik

Cílem analýzy rizik je identifikace veškerých HW, SW a informačních (zpravidla nejhodnotnějších!) aktiv, výpočet jejich zranitelností, možných hrozeb a odhad pravděpodobností, že dojde k jejich naplnění.

Analýza rizik

Cílem analýzy rizik je identifikace veškerých HW, SW a informačních (zpravidla nejhodnotnějších!) aktiv, výpočet jejich zranitelností, možných hrozeb a odhad pravděpodobností, že dojde k jejich naplnění.

Ochrana proti virům

Ochráníme váš systém před viry, malware a dalším škodlivým SW.

Školení a testování uživatelů

Uživatele lze vždy považovat za nejslabší článek každého ICT systému!
Proškolíme uživatele vašeho systému, aby u nich byla zajištěna dostatečná gramotnost v oblasti bezpečného nakládání s informacemi a minimalizovala se tak pravděpodobnost úniku citlivých informací. Před samotným školením je v případě zájmu možno prověřit dosavadní praktiky uživatelů metodami sociálního inženýrství.

Máte zájem o školení? Kontaktujte nás.    NAHORU