Kontakty / Contacts

Školení

„ Uživatele lze vždy považovat za nejslabší článek každého ICT systému! 

Proškolíme uživatele vašeho systému, aby u nich byla zajištěna dostatečná gramotnost v oblasti bezpečného nakládání s informacemi a minimalizovala se tak pravděpodobnost, že jejich chybou dojde k úniku citlivých informací (např. přihlašovacích údajů, osobních údajů či obchodního tajemství). Před samotným školením je v případě zájmu možno prověřit dosavadní praktiky uživatelů metodami sociálního inženýrství (např. email a voice phishing).NAHORU