Kontakty / Contacts

Testování

Penetrační testy

Prověření účinnosti a odolnosti vašich bezpečnostních mechanismů z pohledu externího útočníka (hackera). Testování probíhá zpravidla simulací útoku na síťovou infrastrukturu, její část (např. Wi-Fi síť), nebo konkrétní aplikaci (webovou či mobilní). Výstupem je přehledná závěrečná zpráva s výčtem nalezených zranitelností, ohodnocením jejich závažnosti a návrhem vhodných protiopatření.

Zátěžové a (D)DoS testy

Testování reakcí vašeho systému na několik druhů útoků typu (D)DoS, jejichž cílem je znepřístupnit systém nebo jeho část (např. webovou aplikaci) uživatelům. V přehledné závěrečné zprávě jsou reakce systému znázorněny grafem. V závěru zprávy jsou diskutována možná protiopatření.

Sociální inženýrství

Prověření dosavadních praktik uživatelů vašeho systému metodami sociálního inženýrství (např. email a voice phishing). Cílem je zjištění pravděpodobnosti, že by mohlo tímto způsobem dojít k úniku citlivých informací (např. přihlašovacích údajů, osobních údajů či obchodního tajemství). Výstupem je závěrečná zpráva a školení uživatelů.NAHORU