Kontakty / Contacts

Implementace

Antivirová ochrana

Ochrana systému před viry a dalším škodlivým software (červi, trojské koně, spyware, ransomware ...). Nabízíme širokou škálu kvalitních řešení od renomovaných výrobců včetně zajištění komplexního servisu. Výběr optimálního řešení, instalace i vzdálená správa. Jsme GOLD partnerem a dodavatelem produktů společnosti ESET, jejíž bezpečnostní řešení se pravidelně umísťují na předních příčkách nezávislých testů.

Business Critical Support 24/7

Nabízíme neustálou (24/7) odbornou technickou podporu vašich systémů, u nichž by omezení funkčnosti mělo významný negativní vliv na fungování vaší společnosti, či nabízených služeb. Vyřešení požadavku do dalšího pracovního dne je samozřejmostí.

Více informací

Infrastruktura a architektura sítě

Restrukturalizace a rekonfigurace vaší logické či fyzické sítě v souladu s  bezpečnostními požadavky (např. oddělení interní a externí sítě, DMZ), instalace a konfigurace nových bezpečnostních prvků (např. firewall, IPS/IDS), rozšíření vaší sítě dle aktuálních potřeb (např. optimalizace datových toků, zvýšení výkonu, bezdrátové pokrytí, …). Disponujeme dlouhodobými zkušenostmi z  instalace a správy cloudových řešení (např. Cisco Meraki).

Více informací

Monitoring a proaktivní ochrana

Optimalizace logovacích aktivit vašeho systému v  souladu s lokálními bezpečnostními požadavky (např. priorita dostupnosti nebo důvěrnosti). Řešení zálohy logů. Implementace řešení poskytujících proaktivní ochranu, jejichž primární výhodou je predikce problémů dříve, než k nim skutečně dojde. Příkladem může být upozornění na chybějící bezpečnostní aktualizaci (snižuje riziko zneužití nově nalezené bezpečnostní mezery) nebo upozornění na nečitelné sektory na HDD (umožňuje včasnou zálohou snížit riziko ztráty dat).

Ochrana dat (šifrování)

Zabezpečení bezdrátové a fyzické sítě, šifrování HDD, realizace bezpečnostních politik (např. politiky tvorby uživatelských jmen a hesel, školení uživatelů). Tato a mnohá další opatření vám pomohou zabezpečit váš systém před únikem citlivých údajů (např. přihlašovacích údajů, osobních údajů, firemního know-how, obchodního tajemství, apod.).

Ochrana dat před ztrátou (DLP, DRP)

Informační aktiva (data) lze zpravidla považovat za nejhodnotnější součást systému. Pro většinu organizací by jejich dlouhodobější nedostupnost (či dokonce ztráta), měla velmi vážné důsledky, pro mnohé z nich by byla dokonce likvidační. Z tohoto důvodu považujeme oblast ochrany dat před ztrátou za jeden z pilířů kybernetické bezpečnosti. Nabízíme implementaci a správu široké škály řešení poskytujících zálohu a obnovu dat pro koncové stanice, síťovou komunikaci i servery. Specializace na cloudová řešení. Samozřejmostí je klasifikace dat i vypracování plánu zálohy a obnovy (DRP).

Více informací

Ochrana elektronické pošty

Opatření chránící vaši emailovou schránku před nevyžádanou poštou (SPAM).

Správa mobilních zařízení (MDM)

Systém pro jednotnou a přehlednou správu a zabezpečení veškerých mobilních zařízení v organizaci (např. soukromé a firemní mobilní telefony, tablety). Podpora široké škály zařízení a všech rozšířených operačních systémů (iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry). Jednoduché odebrání zařízení v případě ztráty či odcizení.

Webový filtr

Instalace webového filtru vám umožní mít pod kontrolou, jaké webové stránky naštěvují uživatelé vašeho systému na internetu. V závislosti na konfiguraci může tento produkt výrazně usnadnit řešení hned několik problematik. Příkladem může být ochrana před škodlivým software (stránky se zlomyslným obsahem, např. ransomware), únik citlivých informací (phishingové stránky), ochrana dětí a mladistvých před nevhodným obsahem (stránky s pornografií a násilím), ochrana před prokrastinací zaměstnanců (např. sociální sítě).NAHORU