Kontakty / Contacts

Cloudová řešení

Cloudová řešení umožňují využívání IT prostředků – především hardwaru a softwaru – vzdáleně a odkudkoli, prostřednictvím internetu. Uživatelé mohou na dálku a hlavně velmi rychle, podle aktuálních potřeb, rozšířit portfolio využívaných služeb, např. v případě rychlého růstu firmy, nebo rozjezdu nových aktivit. To vše bez nutných investic do nového hardwaru, či softwaru a s nižšími provozními náklady.

Nasazení moderních cloudových služeb dává společnostem široké možnosti optimalizovat náklady na provoz IT služeb a zvýšit jejich dostupnost a  zabezpečení. Samozřejmostí je vysoká škálovatelnost dle aktuálních potřeb organizace. Další výhodou je předvídatelnost a plánovatelnost nákladů, které se přesouvají z investiční roviny do roviny provozní. Cloudové on-line technologie lze nasadit pozvolně, bez nutnosti skokově opustit stávající on-premise řešení.

Jsme integrátory a poskytovateli moderních řešení a služeb pracující ve vysoce dostupném cloud prostředí platforem Windows Azure, Office 365 private cloud, a to prostřednictvím virtualizačních platforem Hyper-V či VMware.

Výhody Cloudových řešení:

Výhody online řešení jsou zejména v oblastech plánování nákladů, zajištění růstu a efektivity práce v obchodních aktivitách a zjednodušení práce a zvýšení efektivity IT oddělení:

  • Škálovatelnost IT prostředí – IT infrastruktura může okamžitě reagovat na potřeby růstu společnosti.
  • Zvýšení produktivity práce – díky využívání nejnovějších verzí produktů dochází ke zlepšení spolupráce a sdílení informací v týmu a efektivnímu využívání aplikací.
  • Nižší náklady na IT, a tedy i celkové provozní náklady umožňují snížit ceny vlastních produktů a získat tak konkurenční výhodu.
  • Odpadají starosti s nákupem, upgradováním a správou hardwarových komponent – snížení TCO nákladů, nulové počáteční investice.
  • Velmi rychlé nasazení služeb.
  • Vysoká dostupnost, důvěrnost, integrita a zabezpečení dat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás.    NAHORU