XEVOS získal certifikaci ISO/IEC 27001. Potvrzuje vysokou úroveň ochrany dat 

Certifikace ISO 27001

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ostrava, 15. 8. 2022 – Společnost XEVOS získala na sklonku července mezinárodní certifikát ISO/IEC 27001 potvrzující, že zavedla a používá systém managementu informační bezpečnosti.  

Ochranu dat a soukromí bereme velmi vážně. Jako poskytovatel řešení, jejichž součástí jsou i opatření pro kybernetickou bezpečnost, ji považujeme za jednu ze základních věcí nezbytných pro provoz každé firmy. Bezpečnostní politiky, které u zákazníků nasazujeme, přitom sami dodržujeme. 

„Protože informační bezpečnost doporučujeme a zajišťujeme pro naše zákazníky, musíme i sami v rámci vnitrofiremních procesů dodržovat vysokou úroveň ochrany. Jinými slovy, bezpečnostní opatření, která realizujeme, máme v naší společnosti implementována a dbáme na jejich dodržování. Rozhodnutí, jestli podstoupit proces certifikace od nezávislého orgánu, který tuto skutečnost potvrdí, tak bylo snadné,“ uvádí COO XEVOSu Lukáš Kučera. 

ISO/IEC 27001 je mezinárodní norma vymezující rámec pro systém řízení bezpečnosti informací. Požadavky stanovuje mezinárodní organizace International Organization for Standardization se sídlem v Ženevě tak, aby byly v souladu s aktuálními legislativními pravidly, včetně ochrany osobních údajů (GDPR).  

Proces, jehož výsledkem bylo udělení certifikátu, zahrnoval detailní hodnocení toho, jak společnost naplňuje jednotlivé požadavky směrnice. Například jde o systémový přístup k ochraně informací, jasně stanovené cíle i pravidla, nastavení technických opatření a postupů zamezujících úniku informací či školení zaměstnanců v této problematice. 

Pro naše zákazníky a partnery je certifikace ujištěním, že jejich údaje jsou u nás v bezpečí. Certifikát má mezinárodní účinnost a je platný tři roky.  

O společnosti XEVOS:   

XEVOS je ostravská společnost, která poskytuje komplexní IT řešení pro malé a střední firmy, nadnárodní korporace i veřejnou správu. Zaměřuje se na kybernetickou bezpečnost a cloudová řešení. V letech 2020 a 2021 ji Deloitte zařadil do žebříčku 50 nejrychleji rostoucích technologických firem v Evropě.   

Další informace pro média:  

Eva Kapounková | PR XEVOS 

E-mail: eva.kapounkova@xevos.eu     

More press releases
Stay in touch with us
Subscribe to news [mc4wp_form id="260"]


TOP