GDPR

Nasedněte včas na kolotoč evropského nařízení GDPR.

 

Toto nařízení se týká všech organizací, institucí i jednotlivců, kteří zacházejí s osobními údaji jak zaměstnanců, tak i zákazníků a dodavatelů, a to napříč všemi odvětvími. Všechny tyto subjekty musí upravit způsob zpracovávání osobních údajů, zabezpečit procesy, dokumenty a ICT infrastrukturu související se zpracováním dat tohoto charakteru tak, aby byly v souladu s tímto nařízením.

Co vám můžeme nabídnout?

  • Srovnávací analýzu a plán dosažení souladu s GDPR (poodhalí i potenciální zranitelnost prostředí)
  • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Návrh změny procesů
  • Návrh ICT opatření
  • Outsourcing role pověřence

 NAHORU