Kontakty / Contacts

NIS 2

Kybernetická bezpečnost firem
a organizací podle NIS2

 • Bezpečnější podnikání podle směrnice EU

  Evropská směrnice NIS2 a český zákon o kybernetické bezpečnosti stanoví firmám a různým dalším organizacím nové povinnosti na poli kybernetické bezpečnosti. Provedeme vás novými požadavky a pomůžeme vám je efektivně naplnit.

Nové povinnosti se dotknou více
než 6000 firem.

 • Co je NIS2

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii.

  Stanovuje minimální požadavky na kybernetickou bezpečnost pro firmy a organizace, které vyvíjejí aktivity ve významných oborech. Směrnice musí členské státy EU zapracovat do svého právního řádu, proto v současné době v ČR vzniká nový zákon o kybernetické bezpečnosti podle této směrnice.

  Zákon by měl nabýt účinnosti v říjnu 2024.

Pro koho budou povinnosti platit

  Směrnice stanovuje dva režimy povinností. Přísnější essential (tzv. základní subjekty) a mírnější important (tzv. důležité subjekty). Většina bude v režimu important.

  Jak poznáte, zda pro vás bude směrnice NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti platit?

 • 1.

  Obor

  Povinnosti nastanou pro subjekty působící v některém z oborů vyjmenovaných v příloze směrnice či v prováděcím předpise zákona.

 • 2.

  Velikost

  Povinnosti nastanou pro ty subjekty aktivní ve vyjmenovaných oborech podle bodu 1, které jsou střední nebo velkou firmou.

 • 3.

  Výjimka

  Zákon stanoví také výjimky, kdy se povinnosti vztahují na subjekty bez ohledu na obor nebo velikost.

Jak vám pomůžeme

 • Odborné konzultace

  Provedeme vás problematikou směrnice a pomůžeme vám rozhodnout, zda pro vás budou nové povinnosti platit a co to pro vás bude obnášet.

 • Audit

  Provedeme zhodnocení současného stavu kybernetické bezpečnosti ve vaší společnosti a zjistíme, v jakých oblastech již naplňuje požadavky směrnice a kde je třeba zavést nová opatření.

 • Návrh řešení

  Navrhneme vám konkrétní opatření tak, aby naplnila požadavky zákona a směrnice NIS2, aby byla snadno realizovatelná a finančně přiměřená.

 • Realizace řešení

  Konkrétní opatření u vás uvedeme do praxe.

 • Proč my

  • Problematiku směrnice NIS2 podrobně sledujeme od fáze příprav v EU

  • Jsme odborníci na kybernetickou bezpečnost firem již od roku 2008

  • Patříme k významným partnerům renomovaných dodavatelů, jako je Eset, Microsoft, HP a další

  • Budeme se vám věnovat neprodleně a naplno

  • Navrhneme řešení nejvhodnější právě pro vaši firmu s ohledem na obor, procesy a finance

Nezávazná poptávka  NAHORU