Kontakty / Contacts

Právní prohlášení skupiny XEVOS

Právní jednání společnosti XEVOS Solutions, s.r.o. (dále jen “Společnost”) podléhá následujícím omezením:

  1. Reklamní sdělení Společnosti slouží pouze pro informativní účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
  2. Společnost si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná schválení.
  3. Pokud Společnost nestanovila nebo nebylo ujednáno jinak, Společnost právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě Společnost nezavazuje.
  4. Společnost vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.
  5. Veškeré informace poskytnuté v jakékoliv formě komunikace jsou požadovány za důvěrné a jsou určeny pouze pro potřeby osoby, které byly adresovány.


NAHORU